Vytisknout

   Zde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud jste již vyčerpal(-a) všechny informace na tomto webu a stále nenašel(-a) odpověď na svoji otázku, kontaktujte nás. Jestliže bude mít Váš dotaz význam pro větší skupinu lidí, bude zde uveden spolu s odpovědí - přispějete tím k větší informovanosti o OVJih.NET.

Vstup do Spolku a připojení k síti

Kolik mě bude stát připojení k OVJih.NET?

Hrubou představu si můžete vytvořit zvážením možností připojení. Přesná částka vyplyne až z konzultace s připojujícím členem OVJih.NET, který Vám doporučí konkrétní hardware.
V současné době již na mnoha místech funguje projekt Instalace zdarma, zejména na kabelových rozvodech naší sítě.

Co znamená otázka „Co mohu nabídnout Spolku a síti“?

Všechny práce děláme ve svém volném čase a snažíme se být ve svém konání pokud možno soběstační. Pokud se stanete aktivním členem a nabídnete alespoň občas svoje schopnosti ku prospěchu ostatních, budeme rádi.

Kontaktní formulář je odeslán již delší dobu, proč jsem stále nedostal(-a) žádnou odpověď a nejsme v kontaktu?

Prioritně řešíme vždy technické potíže a na takové zprávy ne vždy odpovídáme pokud je vyřízení zřejmé. Pokud jde o připojení nových členů, tak nejčastějším důvodem bývá neradostný fakt, že členů schopných a zejména ochotných připojovat další zájemce ve svém volném čase je vzhledem k celkovému počtu členů i počtu zájemců velmi málo.

Síť OVJih.NET a její možnosti

Mohu na nějakou dobu (např. prázdniny) přerušit placení pravidelného členského příspěvku? Je s tím spojen nějaký poplatek nebo administrativní krok?

Ano, to je možné, a narozdíl od situace běžné u komerčních poskytovatelů s tím nejsou spojeny žádné nepříjemnosti. Jedinou změnou bude to, že po dobu, kdy nebudete odvádět členský příspěvek, Vám bude pozastaveno členství a výkon z něj plynoucích práv. Pozastavení členství je také nutné hlásit dopředu.

Potřebuji v síti provozovat VoIP, sdílení nebo jinou službu. Je to možné, nebo jsou porty těchto služeb blokovány?

V síti OVJih.NET nejsou apriori blokovány žádné porty ani služby - snažíme se vytvářet svobodnou síť.