Platby je možné realizovat výhradně platbou na bankovní účet Raiffeisenbank‎ a.s. 2163974001/5500. s variabilním symbolem, který Vám byl přidělen. Platby je nutné uskutečnit tak, aby byly připsány na bankovní účet Spolku před započetím příslušného platebního období. Pro rozlišení plateb bude člen používat své identifikační číslo (členské ID) jako variabilní symbol. Přehled Vašich plateb je k nahlédnutí v intranetu. Pokud přístup do intranetu nemáte, nebo jste zapomněli heslo požádejte správce AP, na které jste připojeni.

   Formát variabilního symbolu je 1xxxyyy a lze jej odvodit od tvaru Vaší IP adresy, kde xxx a yyy jsou konce vaši IP adresy.

Příklad

   Přidělili jsme Vám IP adresu z našeho rozsahu 10.154.115.9 a Váš variabilní symbol je 1115009. Pokud máte IP začínající jinak než 10.154. například 192.168. jedná se o privátní IP adresu a ne o Vaši členskou. Pokud si nejste jisti jakou máte přidělenou IP a Váš variabilní symbol kontaktujte nás.

Přerušení členství

   Členství ve spolku OVJih.NET lze přerušit na předem dohodnutý počet kalendářních měsíců (maximálně 3). V těchto měsících nemusíte platit členské příspěvky (to lze využít např. o prázdninách či v jiných případech delší nepřítomnosti v místě připojení). Pozastavení členství je nutné vždy hlásit dopředu např. přes kontaktní formulář.

Zpracování plateb

   Členské příspěvky jsou zpracovávány automaticky a následně párovány s jednotlivými členy. V případě, že příspěvek nedorazí do 7. dne v měsíci, je služba přístupu na internet automaticky deaktivována. Obnovena bude automaticky následující den po připsání platby na účet spolku.