Členská schůze

Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze (dále jen ČS), která zahrnuje všechny členy Ovjih.NET. Pouze ČS má právo měnit Stanovy a Etický kodex a volit funkcionáře. ČS zasedá pravidelně jednou ročně.

Rada

Výkonný orgán, který tvoří předseda sdružení a správní a technická sekce. Rada je volena ČS a během roku vykonává její vůli. Rada zasedá pravidelně jednou za dva týdny.

Kontrolní a revizní komise

Kontrolní orgán Spolku, dohlíží na dodržování platných předpisů a formou usnesení podává návrhy Radě. Kontrolní a revizní komise je volena ČS.

Správci

Podřízení technických radních, kteří se starají o provoz a rozvoj svěřených oblastí. Jsou jmenováni technickou sekcí Rady.

Administrátoři routerů a serverů, připojující členové

Neformálně obsazované výkonné funkce.