Spolek OVJih.NET nabízí svým členům rychlé, kvalitní a stabilní připojení do internetu. Aktuální kapacita naši internetové brány je 500/5000 Mbit/s (download/upload) s možností navýšení. Hlavní spoj do internetu je postaven na 80 GHz pojítku firmy Ericsson s propustností 2Gbps Full-Duplex.

Připojení do internetu

  • Gigabit ethernet a internet až 100+Mbit/s ve vybraných lokalitách
  • Páteřní linky v pásmu 24Ghz
  • 5,4Ghz 802.11ac + 802.11n Wi-Fi přístupové body a internet až 50Mbit/s

Naše linky nemají *agregaci. Neuplatňujeme FUP

Členské příspěvky

Pro využívání služeb ovjih.net je třeba řádně platit členské příspěvky, které kryjí provoz zařízení a další rozvoj. Výše řádného měsíčního členského příspěvku je 350 Kč.

Další Služby

  • NTP server: 10.154.115.1

 

*Agregace je ukazatel jaká část z uvedené konektivity je stílena s dalšími uživateli. Agregaci ve smyslu sdružování členů do skupin neprovádíme. V tomto smyslu tedy agregaci nemáme. Nicméně každý jednotlivý Wi-Fi přístupový bod sdílí svou kapacitu se všemi připojenými zařízeními. Pro zachování maximální kvality spojení držíme počty připojených zařízení na rozumných počtech.

**Nemáme žádne FUP limity, pokud bude uživatel síť přetěžovat může mu být rychlost připojení dočasně či trvale omezena.