Spolek OVJih.NET nabízí svým členům rychlé, kvalitní a stabilní připojení do internetu. Hlavní spoj do internetu má kapacitu 10Gbps s možností navýšení.

Připojení do internetu

  • Gigabit ethernet a internet až 1Gbit/s ve vybraných lokalitách
  • Páteřní linky v pásmu 80Ghz a 24Ghz
  • 60Ghz, 5Ghz 802.11ax a 802.11ac přístupové body a internet až 200Mbit/s

Naše linky nemají *agregaci. Neuplatňujeme FUP

Členské příspěvky

Pro využívání služeb ovjih.net je třeba řádně platit členské příspěvky, které kryjí provoz zařízení a další rozvoj. Výše řádného měsíčního členského příspěvku je 350 Kč.

Další Služby

  • NTP server: 10.154.115.1

 

*Agregace je ukazatel jaká část z uvedené konektivity je stílena s dalšími uživateli. Agregaci ve smyslu sdružování členů do skupin neprovádíme. V tomto smyslu tedy agregaci nemáme. Nicméně každý jednotlivý Wi-Fi přístupový bod sdílí svou kapacitu se všemi připojenými zařízeními. Pro zachování maximální kvality spojení držíme počty připojených zařízení na rozumných počtech.

**Nemáme žádne FUP limity, pokud bude uživatel síť přetěžovat může mu být rychlost připojení dočasně či trvale omezena.